Zúčastnite sa
na bridlicovej revolúcii

  • Bridlicová revolúcia je najnovší trend v ťažbe zemného plynu a ropy
  • Zemný plyn sa stal najvyužívanejšou a najekologickejšou alternatívou ostatných fosílnych palív
  • Ceny amerického plynu očakáva rast po započatí vývozu z USA
  • Bridlicová revolúcia podporila vznik spoločností, ktoré poskytujú stabilné a atraktívne výnosy
  • Významné zásoby plynu v amerických bridliciach tvoria dlhodobý potenciál pre zhodnocovanie investície
  • Chcem vedieť viac Kontakt

Zhodnocujte svoje úspory

Zhodnoťte svoje prostriedky vďaka zmenkám spoločnosti Arecibo, ktorá investuje do MLP spoločností so stabilným dividendovým výnosom. Tieto spoločnosti sa podieľajú na príležitostiach, ktoré bridlicová revolúcia prináša a sú zamerané najmä na vyplácanie zisku podielnikom. Vaše peniaze môžu stabilne rásť vďaka štyrom ponúkaným balíkom. Podľa obdobia, na ktoré plánujete svoje úspory uložiť, získate vybraný pevný výnos. Už dopredu tak viete, koľko vaše peniaze zarobia.
Rentové vyplácanie výnosov vám zaručuje priebežný prístup k  zhodnoteným peniazom. Po dobu desať rokov tak vaše úspory pracujú a na konci tohto obdobia získavate navyše aj záverečný bonus. Dostupné sú aj individuálne podmienky renty.

Investičná stratégia

Pre zabezpečenie stabilných výnosov vašim úsporám, pozostáva investičné portfólio z firiem, ktoré sa podieľajú na bridlicovej ťažbe a poskytujú stabilné dividendové výnosy, no väčšina z nich nenesie riziká spojené s konštrukciou nových vrtov.

Nové vrty síce majú vysoký výkon, no ten sa časom zníži a stabilizuje na dlhú dobu. Tieto vrty skupujú spoločnosti ako tie v našom portfóliu a získavajú tak pevný zdroj výnosov. Podobne profitujú aj firmy zabezpečujúce infraštruktúru pre transport a spracovanie surovín vyťažených týmto spôsobom.

Bezpečnosť vašich peňazí

Účasť na bridlicovej revolúcií prináša pevný a vopred známy výnos. V prípade rentového vyplácania je tento výnos každý mesiac prevádzaný na váš bankový účet. Pre zaručenie maximálnej bezpečnosti vašich úspor pri práci, prebieha proces v týchto podmienkach:
  • Investícia prebieha prostredníctvom zmeniek spoločnosti Arecibo s.r.o.
  • Ručiteľom zmenky nie je len spoločnosť samotná, ale ručí za ňu aj vlastník spoločnosti.
  • Pomer vlastného imania spoločnosti a kapitálu investovaného do portfólia je pre zvýšenie stability limitovaný na pomer 1:5
Ďalšie informácie o spoločnosti Arecibo s.r.o. nájdete na nasledujúcich adresách:
Obchodný register SR Zbierka účtovných uzávierok Finstat.sk

Dohodnite si s nami stretnutie

Ak máte záujem o zhodnotenie svojich úspor, alebo sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás. Spojíme sa s vami a poskytneme vám ďalšie informácie, alebo si dohodneme osobné stretnutie.

Kontakt:
Adrián Vološín
info@bridlicovarevolucia.sk
+421 905 549 174